Almanak 2014

2014kapak

Almanak 2014 Analizleri, 5 bölümden oluşmakta. İlk bölümüne yıl değerlendirmesini koyduğumuz çalışmanın diğer bölümleri; Emek Dünyası, AKP’li Ekonomi, Medya ve Ötekileştirme ve Planlama
Tartışmaları’dır.
Satış fiyatı 50,00 TL
Taban fiyat75,00 TL
İndirim-25,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 30,00 TL

Preloader

Almanak 2014 Analizleri, 5 bölümden oluşmakta. İlk bölümüne yıl değerlendirmesini koyduğumuz çalışmanın diğer bölümleri; Emek Dünyası, AKP’li Ekonomi, Medya ve Ötekileştirme ve Planlama
Tartışmaları’dır.
Bu çalışmaya katkıda bulunan dostlarımız:
Ali Emre Mazlumoğlu, Altan Alaybeyoğlu, Başak Ergüder, Berna Güler Müftüoğlu, Beste Bal, Cihan Karabulut, Fuat Ercan, Fulya Atacan, Levent Yaylagül, Melda Yaman, Özcan Evrensel, Özge Sever, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Tolga Tören, Ümit Akçay.

İÇİNDEKİLER

YIL DEĞERLENDİRMESİ
Berna Güler Müftüoğlu-Fulya Atacan-Fuat Ercan- Melda Yaman-Tolga Tören-Ümit Akçay

EMEK DÜNYASI 
1980 Sonrasında Dünyada ve Türkiye’de ‘Birikim Rejiminin Fıtratı’ ve Esneklik
Beste Bal 
Sermaye Birikiminin Sürekliliği: KOBİ’ler ve Esneklik
Cihan Karabulut 
Sermayenin Zaman Leyhine Uzayı Yok Etme İstenci: Esneklik
Ali Emre Mazlumoğlu 
Bir Esnekleşme Masalından Uyanmak! Kadın Emeğindeki Enformelleşmenin“Katılaşması”
Özcan Evrensel 
“Esneklikçe”den Doğru
Özge Sever 
2014 İçin 2013’ün 1 Mayıs Dersleri
Sibel Özbudun-Temel Demirer

AKP’Lİ EKONOMİ 
Ekmek(sizlik), Adalet(sizlik) ve İşçi Sınıfı
Temel Demirer 
Türkiye’de Sermaye Devlet İlişkisinden Bir Kesit: “Anadolu Kaplanlarının Yükselişi” Üzerine Değerlendirmeler
Başak Ergüder

MEDYA ve ÖTEKİLEŞTİRME 
2014 Türkiye’sinde Havuz Medyasının Hali Pür Melali 
Levent Yaylagül 
İttihatçılardan Kemalizme “Ulus(laşma)” veya İmha, İnkâr ve Ötekileştirmenin Türkçesi
Temel Demirer

PLANLAMA TARTIŞMALARI 
Planlama Tartışmalarına Bir Örnek: Forum Dergisi Deneyimi 
Altan Alaybeyoğlu

KÜNYE

Eser Adı: Almanak 2014 Analizleri
Yayınevi: Sosyal Araştırmalar Vakfı
Türü: Almanak
Yayına Hazırlayan: Serap Korkusuz Kurt
Kapak Uygulama: İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık: Ülkü Gündoğdu
Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol 
Kağıt Bilgisi: Enso Creamy
Basım Tarihi: Kasım 2015 
Basım Bilgisi: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 416 sayfa
Kitap Boyutları: 16 x 24 cm
ISBN No: 978-605-9816-03-81
Barkod No: 9 786059 81608
Etiket Fiyatı: 40 TL